बाधानिवारक मंत्र

सर्वबाधा-प्रशमनं त्रैलोक्यखिलेश्वरी एवमेव त्वया कार्यस्मद्ववैरिविनाशनम् ॐ नमस्चण्डिकायै ||

Verified by MonsterInsights